Bostadsrättsföreningen Sventorp i Igelstorp

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Sventorp i Igelstorp är ett företag som finns i Skövde. I Bostadsrättsföreningen Sventorp i Igelstorp finns det lite olika personer som är förknippade och det är Jönsson, Berit Anette som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Kemppainen, Eva Kristina som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Lamberg, Marie Veronica som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Marie Helen som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Stahel, Ingrid Elisabet som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Gabriel Mathias som är född 1981 och har titeln SuppleantLindqvist, Kristina Elisabet som är född 1978 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Sventorp i Igelstorp så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Sventorp i Igelstorp på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarna ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Sventorp i Igelstorp av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Sventorp i Igelstorp är ett av många företag som finns i Västra Götalands län och Skövde arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Sventorp i Igelstorp innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Sventorp i Igelstorp är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Sventorp i Igelstorp så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Jönsson, Berit Anette -Kemppainen, Eva Kristina

Bostadsrättsföreningen Sventorp i Igelstorp har 716449-4986 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.