Bostadsrättsföreningen Oxen

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Oxen är ett av många verksamheter som finns i Skövde. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Oxen finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Oxen som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1944-11-14.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Dalv. 17 B, 541 33, Skövde. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Oxen så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0500-415190.

Skövde arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Oxen ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Oxen. Det finns flera verksamheter i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att förvärva, uppföra, besitta och förvalta bostadshus i Skövde kommun samt att i föreningen tillhöriga hus åt sina medlemmar eller vissa bland dem upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bostadsrätt och medlem, som innehar bostadsrätt, benämnes bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Oxen är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Holmquist, Jan C -Jonsson, Bror Åke -Nordin, Pelle Gunnar Sture.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Oxen och det är följande personer, Nordin, Pelle Gunnar Sture som är född 1942 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Maud Susanne som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmquist, Jan C som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Bror Åke som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergström, Claes Erik Anders som är född 1956 och har titeln Suppleant, Lagrell, Lars Daniel som är född 1978 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Oxen är 766600-0232.