Bostadsrättsföreningen Eken

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Eken är ett av många verksamheter som finns i Skövde. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Eken finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Eken som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1944-02-11.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Storg. 50, 541 50, Skövde. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Eken så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0500-481585.

Skövde arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Eken ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Eken. Det finns flera verksamheter i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att förvärva tomterna n:ris 1 och 3 i kvarteret eken i skövde och å dessa uppföra, besitta och för- valta bostadshus samt att i dessa åt sina medlemmar upplåta bost- äder och andra lokaler under nyttjanderätt för obegränsad tid. den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse till- kommer medlem, benämnes bostadsrätt, och medlem, som innehar bostadsrätt, benämnes bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Eken är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Johansson, Håkan Sven Lennart -Lundmark, Göte Daniel.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Eken och det är följande personer, Johansson, Håkan Sven Lennart som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Kjell Yngve som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundmark, Göte Daniel som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Pilbro Hakala, Pia Birgitta Desire som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Jern, Eva Christina som är född 1956 och har titeln Suppleant, Ståhl, Lis Birgit som är född 1952 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Eken är 766600-0281.