HSBs Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde

Västra Götalands län

Information

HSBs Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde är ett företag som finns i Skövde. I HSBs Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde finns det lite olika personer som är förknippade och det är Karlsson, Adrienne Elisabeth som är född 1981 och har titeln Extern firmatecknare, Edvinsson, Kent Rune Roger som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Fogelgren, Kent Birger som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagelin, Lars Rune som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Josefsson, Anna Ingeborg Maria som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordin, Pelle Gunnar Sture som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamotÅkerlund, Kjell Arne som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Ahlin, Kerstin Gunilla som är född 1966 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSBs Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde på telefon 0500-481060.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSBs Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSBs Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde är ett av många företag som finns i Västra Götalands län och Skövde arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSBs Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde innehar ej F-skattsedel och HSBs Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSBs Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Edvinsson, Kent Rune Roger -Josefsson, Anna Ingeborg Maria -Karlsson, Adrienne Elisabeth -Nordin, Pelle Gunnar Sture

HSBs Bostadsrättsförening Dalslänten i Skövde har 766600-0778 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.