HSBs Bostadsrättsförening Åsen i Skövde

Västra Götalands län

Information

I Skövde finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSBs Bostadsrättsförening Åsen i Skövde. Det finns flera verksamheter som liknar HSBs Bostadsrättsförening Åsen i Skövde i Västra Götalands län. Skövde är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1973-01-23 så har HSBs Bostadsrättsförening Åsen i Skövde varit registrerat. Idag är HSBs Bostadsrättsförening Åsen i Skövde och det finns fler verksamheter som är det i Skövde.

Vill man komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Åsen i Skövde så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSBs Bostadsrättsförening Åsen i Skövde så kan ni göra det på 0500-481060.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Strandh, John Ove som är född 1940 och har titeln Extern firmatecknare, Åkesson, Marianne Gunilla Birgitta som är född 1961 och har titeln Extern firmatecknare, Ahlin, Kerstin Gunilla som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Rolf Ture som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Mattsson, Marita Linnéa som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Ernst Tore Lennart som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamotPersson, Mikael Carl-Eric som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Fyrevik, Tina Carina som är född 1963 och har titeln Suppleant, Löfgren, Leif Olof Lennart som är född 1943 och har titeln SuppleantNyström, Maria Katarina som är född 1966 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Mattsson, Marita Linnéa -Nilsson, Ernst Tore Lennart -Strandh, John Ove -Åkesson, Marianne Gunilla Birgitta .

HSBs Bostadsrättsförening Åsen i Skövde har 766600-0810 som sitt organisationsnummer.