HSBs Bostadsrättsförening Planeten i Skövde

Västra Götalands län

Information

HSBs Bostadsrättsförening Planeten i Skövde är en verksamhet som finns i Skövde. I HSBs Bostadsrättsförening Planeten i Skövde finns det lite olika personer som är förknippade och det är Nikula, Jan Markku som är född 1953 och har titeln Extern firmatecknare, Klarin, Per-Gunnar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Lans, Vuokko Ulla-Marja som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Per Ivar som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Öman, Lars Gunnar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlman, Kerstin Margareta som är född 1952 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Planeten i Skövde så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSBs Bostadsrättsförening Planeten i Skövde på telefon 0500-481060.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSBs Bostadsrättsförening Planeten i Skövde av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSBs Bostadsrättsförening Planeten i Skövde är ett av många verksamheter som finns i Västra Götalands län och Skövde arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSBs Bostadsrättsförening Planeten i Skövde innehar ej F-skattsedel och HSBs Bostadsrättsförening Planeten i Skövde är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSBs Bostadsrättsförening Planeten i Skövde så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Carlman, Kerstin Margareta -Klarin, Per-Gunnar -Nikula, Jan Markku -Nilsson, Per Ivar -Öman, Lars Gunnar

HSBs Bostadsrättsförening Planeten i Skövde har 766600-0893 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.