Lastbilscentralen R-Frakt, ekonomisk förening

Västra Götalands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Skövde och Lastbilscentralen R-Frakt, ekonomisk förening är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många bolag där och Lastbilscentralen R-Frakt, ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Lastbilscentralen R-Frakt, ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Lastbilscentralen R-Frakt, ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 1975-04-15. Det finns flera olika bolag i Västra Götalands län som är ett stort län. Skövde där bolaget finns i jobbar för att bolag som Lastbilscentralen R-Frakt, ekonomisk förening ska trivas.

I Skövde så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att utöva sådan sund och effektiv transportförsäljningsverksamhet, som främjar delägarnas ekonomiska intressen. Föreningen skall därvid i eget namn träffa avtal om utförande av transporttjänster, inom ramen för sålunda träffade avtal bereda så god och lönsam sysselsättning som möjligt för delägarnas produktionsresurser samt utöva annan med ovanstående förenlig verksamhet. Därutöver skall föreningen när så befinnes förenligt med verksamhetens bedrivande inrätta administrativ servicefunktion för delägarna för att åt dem ombesörja erforderliga administrativa göromål, medverka vid finansiering av delägarnas inköp av transportredskap samt åt delägarna förmedla inköp av transportredskap och förnöden- heter. Till fullföljande av sitt ändamål skall föreningen i den ort där styrelsen har sitt säte inrätta huvudkontor samt vid behov avdelningskontor inom verksamhetsområdet. Vidare skall föreningen, i den mån så befinnes förenligt med verksamhetens bedrivande, förvärva fast egendom och andra anläggnings- tillgångar.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Lastbilscentralen R-Frakt, ekonomisk förening inte är momsregistrerat.

Idag är Lastbilscentralen R-Frakt, ekonomisk förening och det finns flera bolag som är det idag i Skövde.

Vill man komma i kontakt med Lastbilscentralen R-Frakt, ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0500-469950.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Håkan Tengberth och Rolf Jarl i förening..

De som är på något sätt har med Lastbilscentralen R-Frakt, ekonomisk förening är Jarl, Rolf Ingemar som är född 1941 och har titeln Extern firmatecknare, Englund, Lars Christer som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellman, Leif Kenneth som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Sahlberg, Nils Erik Gunnar som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Tengberth, Stig Håkan som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Wadegård, Claes Johan som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamotHaglund, Sven-Olof som är född 1943 och har titeln Suppleant, Karlander, Ture Harald som är född 1966 och har titeln Suppleant, Ramquist, Leif Gunnar Conny som är född 1945 och har titeln SuppleantThorbjörn, Per-Olof Hjalmar som är född 1946 och har titeln Suppleant.

Lastbilscentralen R-Frakt, ekonomisk förening har 766600-1388 som sitt organisationsnummer.