Riksbyggens Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9

Västra Götalands län

Information

I Skövde finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9. Det finns flera verksamheter som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 i Västra Götalands län. Skövde är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1955-04-28 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 och det finns fler verksamheter som är det i Skövde.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa ideérna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Johansson-Moberg, Therese Karin M som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlström, Karl Niklas Birger som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Melker, Sven Ola som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Ström, Per Arne som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Suonvieri, Eila Sinikka som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Borén, Björn-Olof Lennart som är född 1945 och har titeln SuppleantForsander, Leif Matias som är född 1985 och har titeln Suppleant, Heed, Marie Kristine som är född 1962 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Skövdehus nr 9 har 766600-1768 som sitt organisationsnummer.