Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Skövde

Västra Götalands län

Information

Föreningen har till ändamål att genom förvärv och förvaltning av fast egendom i skövde åt medlemmar upplåta bostäder under nyttjanderätt för obegränsad tid. den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bo- stadsrätt, och medlem som innehar bostadsrätt benämnes bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Skövde vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Skövde så är Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Skövde en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västra Götalands län så finns det ännu fler.

Skövde arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Skövde och i Västra Götalands län. Redan 1943-05-27 så skapades Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Skövde och verksamheten är har ej F-skattsedel.

766600-2378 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Skövde.

Just nu är Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Skövde och det finns många verksamheter som är i Västra Götalands län

Vill ni komma i kontakt med Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Skövde så går det att nå dem via telefon på 0500-483700 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hassel, Gunvor Marianne -Lindström, Rune Nils-Georg -Stolpe Friberg, Karin Elisabet

Följande personer är på något sätt aktiva inom Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Skövde är Andersson, Hans-Peter Georg som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Hassel, Gunvor Marianne som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Karnell, Vera Marianne som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Rune Nils-Georg som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Stolpe Friberg, Karin Elisabet som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Hall, Carina Suck Hee som är född 1974 och har titeln SuppleantKarlsson, Solveig Elisabet som är född 1954 och har titeln Suppleant, Viberg, Inga Annika Vilhelmina som är född 1953 och har titeln Revisor, .