Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr V i Skövde

Västra Götalands län

Information

Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr V i Skövde är ett bolag som finns i Skövde. I Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr V i Skövde finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Gösta Mikael Björn som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Ivarsson, Lisbeth som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Oscarsson, Claes Åke som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Rud, Bengt Göran som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Simonsson, Per Erik Jonas som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Kiuru, Michael David som är född 1981 och har titeln SuppleantLarsson, Oscar Patrik Daniel som är född 1980 och har titeln Suppleant, Ivarsson, Karin Helena som är född 1981 och har titeln Revisor, Lund, Ulla Birgitta som är född 1930 och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr V i Skövde så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr V i Skövde på telefon .

Föreningen har till ändamål att genom förvärv och förvaltning av fast egendom i Skövde åt medlemmar upplåta bostäder under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bostadsrätt, och medlem som innehar bostadsrätt benämnes bostadsrättshavare.

Idag är Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr V i Skövde av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr V i Skövde är ett av många bolag som finns i Västra Götalands län och Skövde arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr V i Skövde innehar ej F-skattsedel och Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr V i Skövde är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr V i Skövde så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Ivarsson, Lisbeth -Simonsson, Per Erik Jonas

Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr V i Skövde har 766600-2386 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.