Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr IV i Skövde

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Skövde och Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr IV i Skövde är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många bolag där och Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr IV i Skövde är ett av dem. Statusen för Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr IV i Skövde är att Bolaget är aktivt.

Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr IV i Skövde är ett Bostadsrättsförening och skapades 1943-12-18. Det finns flera olika bolag i Västra Götalands län som är ett stort län. Skövde där bolaget finns i jobbar för att bolag som Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr IV i Skövde ska trivas.

I Skövde så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr IV i Skövde inte är momsregistrerat.

Idag är Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr IV i Skövde och det finns flera bolag som är det idag i Skövde.

Vill man komma i kontakt med Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr IV i Skövde så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0500-436997.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av -Björklund, Sören Arne i förening med en av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr IV i Skövde är Björklund, Sören Arne som är född 1950 och har titeln Extern firmatecknare, Carlsson, Emma Sofia som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekman, Lars Erik som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Urban Andréas som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Norlin, Alexander Martin som är född 1987 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Angelica Eva-Maria som är född 1984 och har titeln SuppleantLövborg, Lars Andreas som är född 1979 och har titeln Suppleant, Pettersson, Carl Johan Martin som är född 1985 och har titeln Suppleant, Pettersson, Robert Kjell Andreas som är född 1983 och har titeln Suppleant.

Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr IV i Skövde har 766600-2410 som sitt organisationsnummer.