Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Skövde

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Skövde är ett av många verksamheter som finns i Skövde. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Skövde finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Skövde som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1944-03-21.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Roteg. 11 A, 541 40, Skövde. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Skövde så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Skövde arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Skövde ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Skövde. Det finns flera verksamheter i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bo- städer eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Skövde är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Wallin, Ulla Christina -Weinö, Gustav Oskar Staffan.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Skövde och det är följande personer, Andersson, Morgan Henry Stefan som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Hammarström, Hans Jonas som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellström, Lars Arne som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallin, Ulla Christina som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Weinö, Gustav Oskar Staffan som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Eilertz, Ingrid Marianne som är född 1963 och har titeln Suppleant.Nordin, Jonas Erik som är född 1983 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Skövde är 766600-2840.