HSBs Bostadsrättsförening Krönet i Skövde

Västra Götalands län

Information

766600-2931 är organisationsnummer för bolaget HSBs Bostadsrättsförening Krönet i Skövde. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSBs Bostadsrättsförening Krönet i Skövde är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Skövde som är den kommunen som HSBs Bostadsrättsförening Krönet i Skövde finns i.

HSBs Bostadsrättsförening Krönet i Skövde har varit registrerat sedan 1973-01-02 och det finns flera bolag i Västra Götalands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSBs Bostadsrättsförening Krönet i Skövde så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSBs Bostadsrättsförening Krönet i Skövde är och det finns flera bolag i Skövde som också är .

Firmatecknare för HSBs Bostadsrättsförening Krönet i Skövde är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bremsjö, Katarina Ingrid -Gustavsson, Carin Barbro Gunilla -Larsson, Ruth Letty Christa -Lilja, Livija

Vill ni komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Krönet i Skövde så kan ni göra det på telefon genom 0500-481060 eller genom brev på följande adress:
Alströmersg., 541 31, Skövde

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att inom föreningen främja studie- och fritidsverksamhet, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSBs Bostadsrättsförening Krönet i Skövde och det är Bremsjö, Katarina Ingrid som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Carin Barbro Gunilla som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Jan Peter som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Ruth Letty Christa som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Lilja, Livija som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljungqvist, Leif Fredrik som är född 1970 och har titeln SuppleantMörner, Christina Elisabeth som är född 1944 och har titeln Suppleant, Växby, Helge Roland Mauritz som är född 1939 och har titeln Suppleant,