Riksbyggens Bostadsrättsförening Skövdehus nr 14

Västra Götalands län

Information

I Skövde finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Skövdehus nr 14. Det finns flera bolag som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Skövdehus nr 14 i Västra Götalands län. Skövde är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1968-10-09 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Skövdehus nr 14 varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Skövdehus nr 14 och det finns fler bolag som är det i Skövde.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Skövdehus nr 14 så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Skövdehus nr 14 så kan ni göra det på 0500-471364.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Bood, Dagmar Harriet som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Jan Christer som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagberg, Bernt Folke Lennart som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Kenth Arne som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Östäng, Nils Staffan som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlström, Kerstin Elisabeth som är född 1953 och har titeln SuppleantFolke, Karl Evert som är född 1931 och har titeln Suppleant, Persson, Catarina Ann-Sofie som är född 1966 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Skövdehus nr 14 har 766600-3269 som sitt organisationsnummer.