HSBs Bostadsrättsförening Lunden i Skövde

Västra Götalands län

Information

I Västra Götalands län så finns HSBs Bostadsrättsförening Lunden i Skövde. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Skövde här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSBs Bostadsrättsförening Lunden i Skövde tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västra Götalands län. Skövde jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Västra Götalands län gör att bolag trivs där.

HSBs Bostadsrättsförening Lunden i Skövde är momsregistrerat sedan2005-03-17 och har organisationsnummer 766600-3350.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 0500-445030 alternativt besöka eller skicka post till HSBs Bostadsrättsförening Lunden i Skövde på följande adress Lundenv., 541 39, Skövde.

HSBs Bostadsrättsförening Lunden i Skövde är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSBs Bostadsrättsförening Lunden i Skövde så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Bergsten, Rune Olof som är född 1935 och har titeln Suppleant , Bromér, Sölvi Ann-Charlott som är född 1973 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.