Arbetsgivarringen Skaraborg Ekonomisk förening

Västra Götalands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Skövde och Arbetsgivarringen Skaraborg Ekonomisk förening är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Arbetsgivarringen Skaraborg Ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Arbetsgivarringen Skaraborg Ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Arbetsgivarringen Skaraborg Ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 2001-12-11. Det finns flera olika verksamheter i Västra Götalands län som är ett stort län. Skövde där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Arbetsgivarringen Skaraborg Ekonomisk förening ska trivas.

Arbetsgivarringen Skaraborg Ekonomisk förening är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 2002-01-07. I Skövde så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom aktiviteter som ökar möjligheterna till kompetensförsörjning så att företag och organisationer kan överleva på sikt genom att förmedla personal till medlemmarna med hjälp av rekryteringsstöd, jobbrotation mellan arbetsgivare för att öka rörligheten på arbetsmarknaden, låna ut personal mellan varann för att jämna ut svängningar i produktionen. Föreningen skall också verka för en ökad samverkan mellan arbetsgivare och myndigheter för att förbättra rörlighet och hälsa i arbetslivet. Föreningen skall också stimulera till erfarenhetsutbyten mellan medlemmarna i de frågor som anses vara av intresse. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Arbetsgivarringen Skaraborg Ekonomisk förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 2002-01-07.

Idag är Arbetsgivarringen Skaraborg Ekonomisk förening och det finns flera verksamheter som är det idag i Skövde.

Vill man komma i kontakt med Arbetsgivarringen Skaraborg Ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0500-595959.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -Laurell, Carina Anette.

De som är på något sätt har med Arbetsgivarringen Skaraborg Ekonomisk förening är Broberg, Gustav Pontus som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Göthensten, Mats Åke som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Anders Eskil Agne som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Laurell, Carina Anette som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Lars Åke Mathias som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Carina Marie Cristin som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamotPettersson, Erica Ingela Beatrice som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundström, Lars Olof som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallberg, Klas-Göran Mikael som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot.

Arbetsgivarringen Skaraborg Ekonomisk förening har 769607-8232 som sitt organisationsnummer.