Allmänna Maskinkonstruktioner D. Hein

Västra Götalands län

Information

I Västra Götalands län så finns Allmänna Maskinkonstruktioner D. Hein. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Skövde här finns det många olika Enskild firma. Allmänna Maskinkonstruktioner D. Hein tillhör bolagstypen "Enskild firma" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västra Götalands län. Skövde jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Västra Götalands län gör att bolag trivs där.

Allmänna Maskinkonstruktioner D. Hein är ej momsregistretat och har organisationsnummer 390807-XXXX.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer).

Allmänna Maskinkonstruktioner D. Hein är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Allmänna Maskinkonstruktioner D. Hein så sitter följande personer i styrelsen: ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Teknisk konsultverksamhet såsom tjänsteutövning på konsultbasis inom området allmän maskinbyggnad. Uppdragsgivare kommer att bli firmor och företag inom den tillverkande industrin (verkstads-, fordons- och processindustrin). Tjänsteutövning består i framtagning av tekniskt underlag, främst då ritningar och hållfasthetsberäkningar för tillverkning av maskiner och utrustning. Framtagning av kravspecifikationer, funktions-, skötsel- och underhållsinstruktioner ingår och likaså kommer projektledning att erbjudas ovannämnda uppdrags- givare.