Billinge Färg Aktiebolag (Färgtema Billinge)

Västra Götalands län

Information

Billinge Färg Aktiebolag (Färgtema Billinge) hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Skövde som är den kommunen där Billinge Färg Aktiebolag (Färgtema Billinge) finns. I Skövde så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Billinge Färg Aktiebolag (Färgtema Billinge) tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Billinge Färg Aktiebolag (Färgtema Billinge) har haft sedan 1994-01-01. Billinge Färg Aktiebolag (Färgtema Billinge) har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Billinge Färg Aktiebolag (Färgtema Billinge) så kan ni göra det genom att skicka er post till Gustav Adolfs g. 44, 541 45, Skövde men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0500-482222.

Skövde arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Billinge Färg Aktiebolag (Färgtema Billinge) Privat, ej börsnoterat.

Billinge Färg Aktiebolag (Färgtema Billinge) har idag 556110-9322 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Billinge Färg Aktiebolag (Färgtema Billinge)

Bolaget skall idka parti- och detaljförsäljning av färger och tapeter jämte tillbehör.

I Billinge Färg Aktiebolag (Färgtema Billinge) så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Jakobsson, Bengt Jan-Erik som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Eva Mona Agneta som är född 1953 och har titeln Suppleant, Lindén, Nils Börje Ingemar som är född 1946 och har titeln Revisor, Williamsson, Eva-Britt Marianne som är född 1946 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .