Svenska Avelspoolen Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Svenska Avelspoolen Aktiebolag är ett företag som finns i Skövde. I Svenska Avelspoolen Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är Agné, Hans Karl Åke som är född 1963 och har titeln Extern VD, Jörem, Öystein som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Dahlberg, Per-Olof Lennart som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Bengt Cato som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Holm, Bjarne som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Hugoson, Lars Mikael Hubert som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamotJohansson, Peter Ingemar som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Per-Inge Krister som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Ernst Tommy som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotOlsson, Jan Roger som är född 1968 och har titeln SuppleantRuud, Elisabeth som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EESSchjerve, Asbjörn som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EESStavne, Svein Erik som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EESRenström, Per-Erik Gunnar som är född 1956 och har titeln RevisorWilliamsson, Eva-Britt Marianne som är född 1946 och har titeln RevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Svenska Avelspoolen Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Svenska Avelspoolen Aktiebolag på telefon 0500-483065.

Bolaget skall bedriva uppfödning av avels- och slaktdjur, handel med och förmedling av djur samt information och rådgivning i an- slutning därtill, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Idag är Svenska Avelspoolen Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

Svenska Avelspoolen Aktiebolag är ett av många företag som finns i Västra Götalands län och Skövde arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Svenska Avelspoolen Aktiebolag innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Svenska Avelspoolen Aktiebolag är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1982-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Svenska Avelspoolen Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Svenska Avelspoolen Aktiebolag har 556219-6849 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.