Jättadalen Fastighets Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Jättadalen Fastighets Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Skövde. Det är nämligen den kommunen som Jättadalen Fastighets Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Jättadalen Fastighets Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Jättadalen Fastighets Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1983-02-17. Men sedan 1983-01-01 så har Jättadalen Fastighets Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Mariestadsv. 3, 540 16, Timmersdala. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Jättadalen Fastighets Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0511-59980.

Skövde arbetar för att bolag som Jättadalen Fastighets Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Jättadalen Fastighets Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Västra Götalands län.

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva fastighetsförvaltning, uthyrning av maskiner avseende bygg- och markentre- prenader, konsultverksamhet inom ekonomiska och byggnadstekniska frågor, koncerngemensam administration och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Jättadalen Fastighets Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Axelsson, Per-Olof -Larsson, Sigvard Torgny.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Jättadalen Fastighets Aktiebolag och det är följande personer, Larsson, Sigvard Torgny som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelsson, Per-Olof som är född 1948 och har titeln Suppleant, Larsson, Sigvard David som är född 1975 och har titeln Suppleant, Renström, Per-Erik Gunnar som är född 1956 och har titeln Revisor, Frid, Bror Gunnar som är född 1957 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Jättadalen Fastighets Aktiebolag är 556225-4614.