Thorssells Hushållsmaskiner Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Thorssells Hushållsmaskiner Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Skövde som är den kommunen där Thorssells Hushållsmaskiner Aktiebolag finns. I Skövde så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Thorssells Hushållsmaskiner Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Thorssells Hushållsmaskiner Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Thorssells Hushållsmaskiner Aktiebolag har funnits sedan och 1989-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Thorssells Hushållsmaskiner Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till N. Metallv. 1 A, 541 39, Skövde men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0500-417380.

Skövde arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Thorssells Hushållsmaskiner Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Thorssells Hushållsmaskiner Aktiebolag har idag 556364-2734 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Gustafsson, Bengt Gösta -Gustafsson, Henrik Tobias -Gustafsson, Kurt Hilding är den som för stunden ansvarar för Thorssells Hushållsmaskiner Aktiebolag

Bolaget skall utföra försäljning av hushållsmaskiner samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Thorssells Hushållsmaskiner Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Gustafsson, Bengt Gösta som är född 1948 och har titeln Extern firmatecknare, Gustafsson, Kurt Hilding som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Henrik Tobias som är född 1978 och har titeln Suppleant, Tegehall, Krister Rune William som är född 1954 och har titeln Revisor, Tegehall, Gun Elisabet som är född 1960 och har titeln Revisorssuppleant, Tegehalls Revisionsbyrå som är född och har titeln Revisor.