Betongmästarna i Skövde AB

Västra Götalands län

Information

Betongmästarna i Skövde AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Skövde som är den kommunen där Betongmästarna i Skövde AB finns. I Skövde så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Betongmästarna i Skövde AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Betongmästarna i Skövde AB har haft sedan 1994-01-01. Betongmästarna i Skövde AB har funnits sedan och 1994-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Betongmästarna i Skövde AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Norregårdsv. 30, 541 34, Skövde men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0500-481015.

Skövde arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Betongmästarna i Skövde AB Privat, ej börsnoterat.

Betongmästarna i Skövde AB har idag 556483-5220 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Nilsson, Lars Staffan -Sandkvist, Sune Allan är den som för stunden ansvarar för Betongmästarna i Skövde AB

Bolaget skall bedriva verksamhet avseende håltagning, bilning, golvblästring, injektering, golvmålning och asbetssanering inom byggbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Betongmästarna i Skövde AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nilsson, Lars Staffan som är född 1953 och har titeln VD, Nilsson, Lars Staffan som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandkvist, Sune Allan som är född 1943 och har titeln Suppleant, Torén, Lars-Erik Raymond som är född 1950 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .