Viktoriagatan 3 i Göteborg AB

Västra Götalands län

Information

Viktoriagatan 3 i Göteborg AB är ett av många företag som finns i Skövde. Det är nämligen den kommunen som Viktoriagatan 3 i Göteborg AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Viktoriagatan 3 i Göteborg AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 2007-02-27. Men sedan 2007-06-28 så har Viktoriagatan 3 i Göteborg AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Odinslundsg. 11, 412 66, Göteborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Viktoriagatan 3 i Göteborg AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 031-403717.

Skövde arbetar för att företag som Viktoriagatan 3 i Göteborg AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Viktoriagatan 3 i Göteborg AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Västra Götalands län.

Föremålet för bolgets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Viktoriagatan 3 i Göteborg AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Viktoriagatan 3 i Göteborg AB och det är följande personer, Mangelus, Per Wilhelm Holger som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Brolin, John Karl Jerker som är född 1965 och har titeln Suppleant, Östholm, Per Gunnar som är född 1965 och har titeln Revisor, BDO Nordic Göteborg KB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Viktoriagatan 3 i Göteborg AB är 556724-6540.